Установа заједничких послова инститита у Сремској Каменици је основана 1991.године за обављање немедицинских делатности за потребе својих оснивача Института за плућне болести Војводине, Института за кардиоваскуларне болести Војводине и Института за онкологију Војводине. Установа обавља послове од заједничког интереса за институте у Сремској Каменици и то: припремање, производња и дистрибуција хране, прање, пеглање и шивење болничког веша, административне послове пријема пацијената, чишћење објеката, одржавања зелених површина, одржавање и поправке објеката, одржавање термоенергетских инсталација и система климатизације, одржавање електроинсталција, превоз, обезбеђење и друге делатности предвиђене однивачким актом.